Na cestě celoživotního vzdělávání

Microsoft Excel - začátečníci

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti s prací v kancelářském programu Microsoft Excel. Účastníci se naučí vytvářet a ukládat sešity, pracovat s buňkami, sešity, listy, vytvářet a formátovat tabulky, základy práce se vzorci a grafy. Kurz předpokládá pouze základní znalost práce s PC.

Popis kurzu

Jedná se o 2 denní školení v rozsahu 12 vyučovacích hodin (12 x 45 minut) v prostorách učeben společnosti ONYX engineering.

Zahájení výuky: od 8:30 do 14:15 hod.

Osnova kurzu

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Osnova kurzu:

  • Základní názvosloví
  • Práce s buňkami, listy, sešity
  • Práce s funkcemi, vytváření vzorců, adresování
  • Grafy
  • Databáze a filtry, souhrnye
  • Šablony: vytvoření a práce s nimi
  • Tisk dokumentu, možnosti
Vstupní předpoklady účastníka

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří nemají žádnou zkušenost s prací v kancelářském programu Microsoft Excel.

Vstupní předpoklady pro úspěšné absolvování kurzu jsou:

  • Věk minimálně 18 let
  • Znalost práce s operačním systémem Windows
Profil absolventa

Účastníci kurzu se naučí v praxi požívat základní pracovní postupy pro práci s programem Microsoft Excel.

Cena a platební podmínky

Úhradu za školení je třeba provést nejpozději v den konání kurzu.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu