Na cestě celoživotního vzdělávání

Firemní facebook

Popis kurzu

Při tvorbě kurzů na míru vychází naše firma z konkrétních požadavků klienta. Můžeme vytvořit krátkodobý či dlouhodobý, akreditovaný či neakreditovaný, individuální či skupinový kurz. Záleží na potřebách a nárocích klienta.

 

Osnova kurzu

Osnova se stanovuje pro každý kurz zvlášť. Při její tvorbě čerpáme z konkrétních požadavků klienta, kterým vycházíme maximálně vstříc.

Vstupní předpoklady účastníka

Vstupní předpoklady účastníků závisí na konkrétním obsahu a zaměření každého kurzu. Někdy stačí chuť a ochota účastníků se vzdělávat, jindy je potřeba znalost základní obsluhy počítače či dobrý zdravotní stav.

Profil absolventa

Kurzy tvoříme tak, aby teoretická i praktická část byly ve vzájemném souladu a logicky na sebe navazovaly. Absolventi tedy získají teoretické znalosti, jež dokáží i prakticky využít.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu je 4 000 Kč.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu