Na cestě celoživotního vzdělávání

Správný krok

Projekt je realizován v rámci operačního programu zaměstnanost pod číslem CZ.03.01.01/00/22_019/0000640. Je zaměřen na pomoc mladým nezaměstnaným se základním vzděláním. Pomáhá získat vyšší kvalifikaci a zajímavé pracovní místo. Realizace probíhá na Olomoucku, Šumpersku, Jesenicku a Přerovsku. 

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu