Na cestě celoživotního vzdělávání

Jeden metr nefunguje - individuální přístup k řešení konfliktů

Kurz je určen pracovníkům s mládeží nebo vedoucím pracovníkům. Ukazuje na možnosti řešení osobních a pracovních krizí. Vhodné také pro všechny, kteří pracují se sociálně znevýhodněnými.

Osnova kurzu
  • Pojmenování problému
  • Zamýšlení nad důvody jeho vzniku
  • Nástin možností jeho řešení s ohledem na individuální potřeby
Vstupní předpoklady účastníka

Vstup je určen pro všechny se zájmem o danou problematiku.

Profil absolventa

Absolventovi je nastíněna možnost empatického přístupu k cílové skupině.

Cena a platební podmínky

Cena kurzu je: 3500,- Kč bez DPH

Úhradu za školení je třeba provést nejpozději v den konání kurzu.

Termín nebyl vypsán
Toggle menu