Na cestě celoživotního vzdělávání

Jak porozumět bezpečnostním auditům

EDU institut představuje nové specializované kurzy zaměřené na bezpečnostní audity informačních systémů, které jsou klíčové pro ochranu citlivých dat v dnešním digitálním prostředí.

 Účastníci se naučí číst a interpretovat výsledky auditů, identifikovat kritická rizika a implementovat doporučená opatření pro adekvátní ochranu svých dat. Nabízíme jak základní kurz pro začátečníky, tak školení pro manažery, kteří chtějí efektivně využívat výsledky auditů při strategickém rozhodování. Získejte praktické dovednosti, které vám pomohou zajistit dlouhodobou bezpečnost vaší organizace a posílit důvěru vašich klientů a obchodních partnerů.

Připravili jsme pro vás tato školení:
1. Úvod do bezpečnostních auditů informačních systémů
Toto základní školení je určeno pro začátečníky, kteří chtějí získat přehled o 
bezpečnostních auditech informačních systémů. Naučíte se klíčové pojmy, 
principy a metodiky, které se používají při hodnocení bezpečnosti IT prostředí. 
Během školení se také stručně seznámíte s hlavními metodologiemi, jako jsou 
NIST, ISO/IEC 27001 a OWASP, a naučíte se chápat jejich vhodné použití v 
závislosti na specifických cílích organizace.
2. Jak využít bezpečnostní audity IS v rámci strategického rozhodování
Školení pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí efektivně využívat 
výsledky bezpečnostních auditů při strategickém rozhodování a řízení rizik. 
Naučíte se, jak integrovat výsledky auditů do podnikových procesů, zlepšit 
celkovou bezpečnostní strategii a komunikovat s klíčovými zainteresovanými 
stranami tak, abyste splnili své cíle, například GDPR a Zákon o kybernetické 
bezpečnosti.
Investice do bezpečnostních auditů informačních systémů je zásadní pro 
ochranu citlivých dat a zajištění dlouhodobé bezpečnosti vaší organizace. Naše 
kurzy jsou navrženy tak, aby vám poskytly hodnotné znalosti a nástroje pro 
každodenní praxi i v případě, že s bezpečností začínáte. Poskytnou vám nejen 
teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které můžete okamžitě 
aplikovat ve svém pracovním prostředí. Získejte schopnosti, které vám pomohou efektivně řídit bezpečnostní rizika a posílit důvěru vašich klientů a obchodních partnerů. 

Přihlásit se můžete zde

 

 

 


 

Novinky

Vstupte do projektu

Oznamujeme, že nabíráme klienty do našich aktuálních projektů zaměřených na školení a zaměstnávání. Tyto projekty jsou speciálně navrženy pro lidi ve věkových skupinách do 30 let a nad 50 let, s cílem podpořit jejich profesní rozvoj a zapojení na trhu práce.

Toggle menu